Kursus i Stress og Mindfulness

Oplever du, at dine medarbejdere er stressede, har mangel på overskud, og har flere og flere sygefraværsdage?Det er desværre et billede som går igen på rigtig mange arbejdspladser rundt omkring i Danmark. Beklageligvis så er det de færreste virksomheder, som gør noget aktivt ved det, før medarbejderne ser sig nødsaget sig til at sygemelde sig.
 

Det er aldrig for sent 

 

Vil du undgå, at din virksomhed og dine medarbejdere kommer helt derhen hvor en sygemelding er eneste udvej? Så overvej grundigt om du ikke istedet skulle sende virksomhedens personale på et kursus i stress og mindfulness. Det er aldrig for sent at forebygge.  
 

Konkrete værktøjer

Mindfulness giver dine medarbejdere konkrete værktøjer til at minimere deres stressniveau og samtidig bringe den enkelte i en bedre kontakt med sig selv.

Er man mere hjemme i sig selv, tættere på sig selv, så giver det bedre muligheder for at se tingene tydeligere og finde nye handlemuligheder.
 
Mindfulness påvirker det autonome nervesystem og bringer kroppen i ro. Forskning viser også, at Mindfulness på sigt kan ændre hjernen.
 
5- 10 minutters øvelser hver dag øger opmærksomheden i kroppen og vækker vores evne til at være til stede i nuet.
 
 

Hvad får din arbejdsplads ud af det:

 • Gladere og sundere medarbejdere.
 • Større viden om stress og redskaber til at forebygge og håndtere stress.
 • Ro til at træffe beslutninger, og se tingene i et nyt lys.
 • Forbedret samarbejde og kreativitet på arbejdspladsen.
 • Reducering af sygefraværet.
 • Større effektivitet blandt medarbejderne.
 • Bedre koncentration blandt medarbejderne.

Indhold:

 • Der undervises i stressens anatomi og signaler.
 • Hvordan skelner man imellem almindelig travlhed og stress.
 • Deltagerne lærer egne stresssignaler at kende, og får fokus på hvad der stresser dem.
 • Endvidere undervises der i konkrete værktøjer til at forebygge og håndtere stress.
 • Mindfulness

Formål med kurset:

 • At forstå hvad stress gør ved den enkelte.
 • At deltageren lærer egne stress-signaler at kende
 • At deltageren bliver opmærksom på nye handlemuligheder.
 • At deltageren får kendskab til Mindfulness og kan bruge det i sin hverdag.
 • Skabe forandring og ro i kroppen.
 • At deltageren får styrket indsigt i egne adfærdsmønstre, og hvad vedkommende kan gøre for at hindre den gamle adfærd.

Form:

Kurset er bygget op, så der er vekselvirkning imellem oplæg, øvelser og samtale. Deltageren skal være indstillet på at arbejde med Mindfulness og visualisering, samt være villig til at dele oplevelserne med de andre deltagere. Et større kendskab til hinanden i virksomheden giver ligeldes mulighed for et bedre samarbejde i hverdagen.

Inkluderet i kurset:

 • Deltageren får et usb-stik med afspændings- og Mindfulness-øvelser.
 • Div. materialer om stress.
 • Usb -stik med 5 afspændings/mindfulness øvelser
 • Formiddags te/kaffe og eftermiddags kaffe/te
 • Frokost

Der er mulighed for at tilkøbe individuel coaching. 

Praktiske oplysninger:
Kurset er som regel over 8 gange, med 1 gang ugentligt.
Undervisere: Gitte Ambrosia Jacobsen og evt. ekstern underviser.
Pris: Det aftales individuelt med arbejdspladsen 
 
 
 

Vil du høre mere om kurset, så er du
meget velkommen til at kontakte mig. 

 

 

 

 

 

Vil du vide mere?

 
 
 
Ambrosia v/ Gitte Ambrosia Jacobsen | CVR: 30944151 | Århusvej 23 B, Ugelbølle, 8410 Rønde  | Tlf.: 2986 4533 | gitte@ambrosia.dk