Beskrivelse af uddannelsen
Uddannelsens indhold
Varighed & tid 

Pris
Praktiske informationer


 

Essens og Spirituel Vejleder uddannelse.

Du bliver en formidabel og skarp vejleder på dit område.

Uddannelsen er en opdagelsesrejse ind i din essens og den spirituelle verden.
Du vil efter endt uddannelse kunne inddrage din dybere kontakt til dig selv, din essens og dine spirituelle evner på magisk vis i dit eget personlige liv, til dine klienter, på dit arbejde, eller som clairvoyant i din virksomhed. 
 

 

Alle mennesker er født med kontakten til deres essens.

Men bevidstheden om den forsvinder for mange mennesker undervejs i livet -
eller bruges ikke optimalt.
 

Denne uddannelse henvender sig til dig som:
Ønsker en personlig og spirituel udvikling til gavn for dig selv eller /og til brug i dit arbejdsliv. Til dig som har et dybtfølt ønske om at få en dybere kontakt til dit højere selv / essens. Til dig som søger og mangler viden og redskaber til at være mere forankret i din essens, og bevare kontakten mere permanent.
Stiller du tit følgende spørgsmål til dig selv:

• Hvem er jeg?
• Hvad er min mission?
• Hvem er min sjæl?
• Hvordan får jeg en bedre kontakt til den spirituelle verden?
• Hvordan integrerer og bevarer jeg kontakten til mit højere selv eller min essens
• Hvor kommer jeg fra?

Hvis du har nogle af følgende spørgsmål, kan det være at Essens og spirituel vejleder uddannelsen er noget for dig.
På uddannelsen bliver der lagt vægt på, at intuitive evner er lige så naturlige, som at trække vejret. Din essens bliver faciliteret mere og mere under forløbet. Du vil kaste lys på og arbejde med dine udfordringer. Du vil komme i gang med en proces, hvor du oplever dig mere og mere personligt funderet, grounded og inspireret. Du får sparring fra dine medkursister, og af Gitte som er hovedunderviser samt af et team af kompetente undervisere.

 


Beskrivelse af uddannelsen
Uddannelsen er en opdagelsesrejse ind i din essens og i den spirituelle verden, som skaber en åbning i din opfattelsesevne og giver frihed til at gøre det, der er meningen din sjæl skal på denne rejse på jorden.
En unik uddannelse, hvor du får mulighed for at arbejde med at integrere din krops, dit sinds og din sjæls kvaliteter, sammen med dine personlige / psykologiske evner, og lade dem samarbejde med dine spirituelle guider.

Uddannelsen henvender sig til dig, som er sensitiv, intuitiv og som med et åbent hjerte ønsker, at udvikle dig personligt og spirituelt. Du får en mulighed for at kigge dybt ind i dig selv, og nå ind til essensen af, hvem du er. Du åbner dig for at udnytte dit potentiale fuldt ud. Du giver dig selv forudsætningen for, at kunne møde og hjælpe andre mennesker i deres udvikling i livet, ved at kende og navigere ud fra opnået fortrolighed, med din egene essens.

Du vil efter endt uddannelse kunne inddrage din dybere kontakt til dig selv, din essens og dine spirituelle evner på magisk vis i dit eget personlige liv, til dine klienter, på dit arbejde, eller som clairvoyant i din egen virksomhed.
Du ville kunne slå bro mellem den åndelige verden og det jordiske liv, og få kontakt og redskaber til at realisere dine drømme. Der vil blive åbnet nye eventyrlige døre, som giver dig adgang til at se de uendelige muligheder i dit liv.
Ved at arbejde med kontakten til din essen og dine spirituelle guider i hverdagen, vil du mærke et stabilt og velfungerende fundament i dit liv, som på fantastisk vis faciliterer dine drømme og ønsker i livet.

Vi vil under uddannelsen arbejde med fortiden, nutiden og fremtiden, således en transformation kan finde sted. Når du forstår og accepterer din fortid, samtidig med at du arbejder med at manifestere dine drømme for fremtiden, vil det kunne frigøre energi og bevidsthed til at være i din essens. I essensens kerne ligger kontakten til og guidningen fra dine spirituelle guider. Herfra kan muligheden for at opnå en forvandling på et højere plan udfolde sig.

 

Uddannelsens indhold

Vi vil skabe en fælles energi, som bliver styrket undervejs i uddannelsen. Vi vil erfare, hvordan udbyttet intensiveres og energien højnes i dette fælles forum. Vi arbejder med kontakten til kroppens, sindets og sjælens ressourcer og udfordringer, og får erfaringer med, hvordan vi kan få de svar, som vi har brug for i vores liv, når vi giver os tid.
Du begiver dig ud på en opdagelsesrejse, hvor du vil udforske dit indre ”landkort” og din kontakt til dine spirituelle guider, som tager dig med på en rejse til hidtil ukendte lande, hvor du vil opdage den visdom, som ligger gemt her, når du tør træde ind i det magiske univers.

Vi vil under hele uddannelsen øve spirituel vejledning på hinanden i en tryg atmosfære, så du oplever sikkerhed og mærker, hvordan du hele tiden udvikler dig og din kontakt til dine spirituelle guider. Vi vil sammen skabe et rum af åbenhed, tillid, tryghed og kærlighed, så en udvikling kan finde sted. Vi vil få kendskab til lysarbejde, og hvordan du kan bruge det til gavn til flest mulige mennesker.

Der arbejdes med målsætning for hver enkel kursists uddannelsesforløb.
Der vil være supervision / vejledning 4 sessioner med Gitte under uddannelsen, samt 1. session med healing.
80 øve klienter under uddannelsen, kan synes af mange. Men min erfaring er, at når du har opnået en stabil og fortrolig kontakt til dine spirituelle evner og guider, vil der opstå en følelse af tillid til, at du kan navigere i det.
Det er muligt at rækkefølgen på modulerne bliver ændret undervejs, hvis det giver mening, alt efter hvor du og de andre kursister er i jeres proces med inspiration og kanalisering fra de spirituelle guider.
 
Modul 1.

Sjælens opbygning og anatomi: Gennemgang af chakraerne, auraen og energi-legemerne samt forståelse af din personlige sjæls identitet.
Der vil blive givet teknikker til, hvordan du opnår ro og centrering i dig selv. Hvordan du stiller ind på dine spirituelle guider, og hvordan du renser og beskytter dig.
Fokusering på og erkendelse af hvordan dine egne livsværdier påvirker dit liv.
Din personlige målsætning for uddannelsen.

Modul 2.

Samtale og spørgeteknik, hvor du får trænet din intuition og lært at stole på den.
Du bliver bevidsthed om, hvordan du modtager dine informationer og indsigter fra dine spirituelle guider. Du præsenteres for forskellige kanaler: Auditive, visuelle, indre visdom- fornemmelser, følelsesmæssige fornemmelser og symbolske udtryk m.v.
Kendskab til dine skytsengle og dit team af spirituelle guider. Vi vil i fællesskab hjælpe hinanden med at få kontakt på forskellige måder.

Modul 3.

Egoet / personligheden og sjælen. Hvordan giver du dig selv egen- omsorg og nærer og ærer både din sjæl og personlighed. Forskel på ego og sjæl, hvor kommer begge dele fra, og hvordan får man dem til at samarbejde på bedste vis.
De 5 elementers teori: Jord, ild, vand, metal og luft teori, som kan give en større forståelse af dig selv og andre.

Modul 4.

Følelsernes anatomi og magi. Vi vil arbejde med dine følelser og emotioner. Du lærer at mærke forskel på at være i kontakt med dig selv, eller være påvirket af omgivelsernes forventninger eller dine emotioner. Vi vil spore emotioner og følelser tilbage til barndommen eller tidligere liv, hvilket vil hjælpe til bedre navigation i livet. Endvidere vil dine personlige kvaliteter og arbejdsområder blive genopdaget.
Åndeligt bevidstheds - arbejde: Hvor kommer sjælen fra? Information om englesjæle, natursjæle, gamle vise og stjernemennesker.

Modul 5.

Maskuline og feminine energiers udfordringer og kvaliteter i forhold til din essens og personlige kvaliteter. Forskellige personligheds typer. Du vil få viden om, hvilken type du er, og hvordan du på smukkeste vis kan folde det ud.
Sjælskontrakter og højere formål med livet.
Tidslinjer og hvordan du får kontakt til dem i dit og klientens liv.

Modul 6.

Gennemgang af Livets syv spirituelle love for succes. Hvordan de udspiller sig i dit liv, og hvordan du kan implementere dem.
Projektioner, både de positive og negative, som en gave til større selvforståelse og forståelse af dine skyggesider.
Aflevering af 1. års opgaven: Din personlige udvikling og indsigt gennem det første år. 
 
 
 
Modul 7.

Healing og energi - arbejde. Der vil blive givet teknikker til overordnet at heale dig selv og dine klienter. Healingen løfter og hjælper med at opløse blokeringer og dermed faciliteres den spirituelle vejledning.
Kanalisering, hvor vi stiller os til rådighed for budskaber fra de højeste energier, som kun rummer kærlighed, lys og glæde.

Modul 8.

Manifesterings – teknik. Til at nå dine højeste drømme i livet, som den unikke sjæl du er.
Selvhealingens arbejde fortsat. Hvordan du kan bruge den høje energi på dig selv og andre.
Drømmetydning. Som metode til bevidstgørelse af ”fragmenter” fra underbevidstheden.
Etik og moral

Modul 9.

Spirituel vejledning fortsat, og hvordan kan du inddrage naturens store kræfter i dit arbejde med dig selv og klienten.
Målgruppe – afgrænsning: Hvad kendetegner folk, som er traumatiseret eller har en psykiatrisk diagnose. Hvordan vi på en respektfuld måde hjælper dem på anden vis end ved spirituel vejledning.
Forberedelse til 2. års opgave med kanalisering.

Modul 10.

Shamanisme i praksis
Karma og reinkarnation.

Modul 11.

Hvad er din sjælskontrakt? Vi skal finde balancen mellem sjæl og ego. Få de to til at samarbejde i livet, samt tage afsked med sider af din personlighed, som du ikke længere har brug for.
Her er plads til at samle op på emner gennem uddannelsesforløbet.
Vi vil arbejde med, hvordan du kommer videre privat - og arbejdsmæssigt

2. års skriftlig eksamensopgave afleveres.

12 modul.

Fredag d. 11.06 2021. Mundtlig eksamen og fællesspisning om aften, hvor vi vil fejre uddannelses afslutning. Der vil blive udleveret kursus - og certificering beviser. Lørdag samler vi op på eksamen og den skriftlige opgave, og giver feedback til hinanden. Der laves aftaler for, hvordan vi fortsætter det fælles lysarbejde det kommende år. Endvidere vil vi sætte fokus på dit videre arbejde med dig selv og din arbejdssituation.
Vi vil i fællesskab give positiv feedback til hinanden, som bliver nedskrevet.

 Varighed & tid
Uddannelsen varer 2 år med 12 moduler på hver 2 dage (fredag og lørdag) med ca. 8 ugers intervaller.

For at blive certificeret spirituel vejleder skal du være indstillet på at bruge tid i fritiden på følgende
• Det anbefales at meditere ca. 1/2 time hver dag
• Mødes eller have kontakt med en medkursist imellem modulerne.
• Være en del af en lukket Facebook - gruppen for kursisterne og ut., som støtte platform for hinanden i processen. (Du kan oprette en anonym profil på Facebook)
• Modtage mindst 1 individuel healing.
• 4 sessioner med spirituel vejledning / supervision af Gitte.
• 80 øve kaniner. Hvilket svare til gennemsnitligt 3 om måneden fordelt over de 2 år uddannelsen varer.
• Det kan anbefales at skrive dagbog.
• Læse anbefalet litteratur.

 


Pris
Der betales kr. 2600,- hver anden måned for de første 9 moduler.

Depositum er på kr. 7.500, som betales ved optagelse på uddannelsen.
Hvilket svarer til en pris på kr. 17.350 om året.
Hvis dit firma eller din arbejdsplads betaler uddannelsen, vil der blive lagt moms gebyr på betalingen.

Inkluderet i prisen er følgende:
• 4 spirituel vejledninger hos Gitte à kr. 700 pr. gang
• 1 gang healing à kr. 700.
• lukket facebookgruppe for kursister og undervisere
• eksamen med ekstern censor
• kaffe / te, snacks, sødt og sundt til formiddag - og eftermiddagspauserne,
• samtale med Gitte à 1/2 times varighed inden optagelse på uddannelsen.
• fælles meditation en gang ugentligt på et aftalt tidspunkt
Frokost og bøger er ikke inkluderet i prisen.
Der vil kun være 12 -14 personer på uddannelsen, hvilket bevirker at der er fokus på den enkeltes udvikling og gruppedynamikken.

 

Uddannelsen vil være en vekselvirkning mellem oplæg, meditation, gruppearbejde, individuelle opgaver, guide - kontakt, øvelse på klienter på uddannelsesstedet, sparring med hinanden og klienterne. Fra begyndelsen dannes en cirkel i gruppen, som vil være med til at facilitere samarbejdet. Din egen praksis vil løftes, når vi bl.a. herved er koblet på både hinandens energi og den spirituelle energi.

 

Der vil blive skabt et forum for at dele oplevelserne med hinanden. Mediterer sammen mellem modulerne og lægger vores ”udfordring” i det fælles felt i cirklen. Løbende supervision er en integreret del af uddannelsen samt sparring på din rejse mellem dig og dine medkursister.
Vi vil på uddannelsen første halve år, have 5 prøve kaniner hver på uddannelsesstedet, hvor vi støtter og superviserer hinanden.

 


Praktiske informationer
uddannelsen er et to-årigt uddannelsesforløb med moduler hver anden måned.
Uddannelsen strarter d. 16 august 2019.
Undervisere: Gitte Ambrosia Jacobsen, samt et team af kompetente undervisere.
Uddannelsen foregår Industrivej 9, 8544 Mørke på Djursland, ca. 25 km. og 25 minutters kørsel fra Århus, samt i naturen når vejret tillader det.

 

Datoer 2019, 2020 og 2021
Alle datoer er fra kl. 9 til kl. 16

Fredag d. 16.08.19 og lørdag d. 17.08.19
Fredag d. 11.10.19 og lørdag d. 12.10.19
Fredag d. 13.12.19 og lørdag d. 14.12.19
Fredag d. 21.02.20 og lørdag d. 22.02.20
Fredag d. 17.04.20 og lørdag d. 18.04.20
Fredag d. 12.06.20 og lørdag d. 13.06.20
Fredag d. 21.08.20 og lørdag d. 22.08.20
Fredag d. 23.10.20 og lørdag d. 24.10.20
Fredag d. 11.12.20 og lørdag d. 12.12.20
Fredag d. 05.02.21 og lørdag d. 06.02.21
Fredag d. 16.04.21 og lørdag d. 17.06.21
Fredag d. 11.06.21 og lørdag d. 12.06.21
 
 
Til begge eksamens opgaver vil vi arbejde med spørgsmålene undevejs i uddannelsen, så vi hjælper hinanden med at få indsigterne og få dem bevidstgjort.

 

1. års eksamensopgave
• Består i at beskrive din personlige udvikling, samt dine oplevelser og begyndende indsigter.
• Beskrivelse af dine erfaringer med dine spirituelle guider gennem det første år.
• Beskrivelser af hvad du ønsker af personlig udvikling, og hvad skal du arbejde med for at nå dertil det næste år?

 

2. års eksamensopgave
• Består i beskrivelse af din personlig udvikling gennem uddannelsen.
• Hvem er du som sjæl?
• Hvad er dit livsformål?
• Hvordan kan du nå dertil?
• Hvordan manifester du dine drømme og livsformål i fremtiden på personlige og arbejdsmæssige plan.

Vi vil på modul 10 hjælpe og støtte hinanden via kanalisering at få svar på disse spørgsmål.
Efterfølgende har du mulighed for uddybning og bearbejdning af kanaliseringen inden du aflever opgaven på modul 11.
 
 

Certificering eller kursusbevis:
Det er muligt enten af få kursusbevis eller certificering efter endt uddannelse.
Betingelserne for kursusbevis er:

At have deltaget i hele det 2. årige uddannelsesforløb.
At have afleveret de 2 skriftlige eksamens – opgaver.
At have haft øve - klienter under uddannelsesforløbet.

 

For at få adgang til Certificering skal du udover ovenstående betingelser:
Bestå mundtlige eksamen i spirituel vejledning af en klient. Der vil være ekstern censor til den mundtlige eksamen.
Der vil på kursus- og certificeringsbeviset stå, hvad du er blevet undervist i på  Essens og Spirituel Vejleder Uddannelsen.

 


 

 
Ambrosia v/ Gitte Ambrosia Jacobsen
Århusvej 23 B, Ugelbølle
8410 Rønde
Telefon: 2986 4533
Cvr: 30944151
 
Ambrosia v/ Gitte Ambrosia Jacobsen | CVR: 30944151 | Århusvej 23 B, Ugelbølle, 8410 Rønde  | Tlf.: 2986 4533 | gitte@ambrosia.dk